מידע לתורמים / לספקים


ניתן לתמוך בפעילות האיגוד ע"י תרומה. התרומה יכולה להישלח בדואר לכתובת: תלמה בחור, גיזברית האיגוד, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
ת.ד 9087 חיפה 31090 או ע"י יצירת קשר טלפוני עם יו"ר האיגוד, גב' מיכל הנקין .....

תודה בשם כל חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע.


תעריפים לפרסום באמצעות האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע
 
העמדת דוכן ביום עיון   500 ש"ח
חלוקת דפי פרסום ביום עיון (הזמנה לאירוע, פרסום מוצר או שירות וכד')   200 ש"ח
פרסום באתר (עמוד הבית לשנה)   1,500 ש"ח
פרסום חצי עמוד בחומר מודפס הנשלח בדואר לחברים  500 ש"ח
פרסום עמוד שלם בחומר מודפס הנשלח בדואר לחברים 800 ש"ח
דיוור דף מצורף לחומר מודפס שנשלח בדואר לחברים   1 ש"ח לעמוד

בכל שאלה ניתן לפנות ליו"ר ועדת הכספים של האיגוד, תמר פיליפ ksafim.aia@gmail.com