מדריכים ומאמרים


שנכתבו ע"י חברי האיגוד במסגרת מחקר אקדמי, מקצועי ובשיתוף פעולה עם גופי מורשת אחרים


מילון מונחי ארכיונאות. האיגוד הארכיוני בישראל, ועדת המינוח, 1993
החריגים הנוגעים לזכויות יוצרים עבור הארכיונים : רשימת בקרה, תרגום - אביבה סופר, עריכה - זהר אלופי ואביבה סופר