יום הרליץ 2017

האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע מזמין ליום העיון - 
"פרשת ילדי תימן ובני תפוצות נוספות - תיעוד והנגשה" לזכר ד"ר גיאורג הרליץ וגב' אסתר הרליץ 2017

יום העיון יתקיים ביום ב', כ"ט אדר, תשע"ז, 27 במרץ 2017, בבית התנועה הקיבוצית, רחוב לאונרדו דה וינצ'י 13, תל אביב

בתכנית :
9:00 - התכנסות, רישום וכיבוד קל

9:20  - ברכות- דודו אמיתי, יו"ר האיגוד

9:30 – 11:00 – מושב ראשון: תהליך חשיפת מסמכי ועדות החקירה בארכיון המדינה
יו"ר: ד"ר אהרון (רוני) עזתי, ארכיון יד טבנקין

ד"ר יעקב לזוביק, גנז המדינה
חשיפת פרשת 'חטיפת ילדי תימן ואחרים' בארכיון המדינה: פוליטיקה, חברה והארכיון שביניהם

בהרצאתו יציג ד"ר לזוביק את המסגרת לפרויקט: לחץ ציבורי לפתיחת החומר, החלטות הממשלה, יכולות שפותחו בשנים האחרונות בארכיון המדינה ואיפשרו התמודדות עם המשימה, ההתמודדות עצמה, תיאור קצר של תגובות הציבור השונות, והמשך הסיפור לאחר פתיחת החומר הארכיוני.

יוסי כהן, מנהל הסריקה
סריקה וצילום מסמכים בארכיון המדינה

אמיר קוגן – מנהל התוכן של הפרויקט
קטלוג והנגשה של מסמכים ארכיוניים: פרשת ילדי תימן ואחרים כמקרה מבחן - קישור לתקציר ההרצאה

11:00 - 11:15 - הפסקה קצרה

11:15 – 12:15 – מושב הרליץ
יו"ר: נוני ירון, ארכיון פתח תקוה

ד"ר משה מוסק
ד"ר גיאורג הרליץ וד"ר אלכס ביין – אבות הארכיונאות הישראלית - קישור לתקציר ההרצאה

נאוה איזין
הענקת פרסים ותעודות : פרס הרליץ לארכיונאי מצטיין , תעודות לחברי כבוד ,ליקיר האיגוד, ותעודות הוקרה לארכיונאים שפרשו מעבודתם

אריה חנן
הצגת המאזן ודו"ח הביצוע לשנת 2016 ואישורם

12:30 הפסקת צהריים

13:15 – 14:45 - מושב שלישי – מבט נוסף על פרשת חטיפת ילדי תימן ואחרים
יו"ר: דודו אמיתי, ארכיון יד יערי

עו"ד נעמי אלדובי, ארכיון המדינה
היבטים משפטיים ואתיים בחשיפת מסמכי ועדות החקירה

יגאל יוסף, ראש עיריית ראש העין לשעבר וחבר וועדת שלגי
פעילות ועדות החקירה בפרשת ילדי תימן הנעדרים

אורנה קליין
עדות מבפנים – סיפורה של גב' אורנה קליין, כפר סבא

15:00 דברי סיכום וסיום משוער

עלות יום העיון : 60 ₪ לחברי האיגוד , 100 ₪ למי שאינם חברים .
ההרשמה ליום העיון בלינק הזה
התשלום ביום עצמו
ניתן לבטל את ההרשמה עד ליום 23 במרץ למייל של ועדת ההשתלמויות :
educationcommittee.aia@gmail.com

מסמכים מצורפים

יום הרליץ 2017