מדריכים ומאמרים


שנכתבו ע"י חברי האיגוד במסגרת מחקר אקדמי, מקצועי ובשיתוף פעולה עם גופי מורשת אחרים

כללי האתיקה המקצועית (הקוד האתי הבינלאומי),  פורסם ב"מידע" מספר 53, מרץ 2000, תרגום - ציונה רז, אמירה שטרן, אביבה סופר וזהר אלופי


מילון מונחי ארכיונאות. האיגוד הארכיוני בישראל, ועדת המינוח, 1993
החריגים הנוגעים לזכויות יוצרים עבור הארכיונים : רשימת בקרה, תרגום - אביבה סופר, עריכה - זהר אלופי ואביבה סופר