שלושה מכרזים לאיוש משרות בארכיון העיר חיפה

שלום רב,
התפרסמו שלושה מכרזים לאיוש משרות בארכיון העיר חיפה:
1. רע"נ רישום חומר ארכיוני מינהלי
2. רכז/ת בכיר/ה ארכיון היסטורי ומיחשוב
3. רע"נ פרויקטים לתיעוד וקשרי קהילה

פרטים  מלאים באתר העירייה - כאן