ארכיונאי/ת למכון ברג להיסטוריה של המשפט

מכון ברג להיסטוריה של המשפט בפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל אביב, מחפש ארכיונאי/ת להקמת ארכיון של ההיסטוריה המשפטית של מדינת ישראל.

 בשלב זה, העבודה היא חלקית, לפי שעות. ייתכנו שינויים ככל שהעבודה תתקדם ויגדל מספר האוספים.  

פניות נא לשלוח אל: 
רבקה ברוט