תוכנית השתלמויות - 2019

שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2019. התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

22/1/2019     
 כנס החורף של ישראל נגלית לעין. ירוק בכחול לבן [גינות מתוכננות, רחביה וספרדים]
27/3/2019      יום הרליץ בארכיון הציוני [100 שנה להקמתו על ידי גיאורג הרליץ]
25-27/5/209   כנס טלדן
5/2019           יום עיון / סדנאות שימור נייר 
6/2019           יום עיון /סדנה על זכויות יוצרים ונחלת הכלל בארכיונים 
24/7/2019      יום עיון בשיתוף ישראל נגלית לעין ומועצה לשימור אתרים. העליה השלישית.
7/2019           סיור למוזיאון חיל הקשר ו/או מוזיאון המודיעין. לשלב באירוע לזכר אורי אלגום
11/2019         מינרווה
11/2019         כנס שנתי

קורס יסודות הארכיונאות יפתח ב-  4.2.2019 - קישור לכל הפרטים