שלום אורח, התחבר כחבר האיגוד  
חיפוש מתקדם
הצטרף לרשימת תפוצה

מאגר ביביליוגרפי - רשימת כתבי עת ומאמרים

ספרים ומאמרים מקצועיים בנושא ארכיונאות וניהול רשומות ניתן למצוא בגנזך המדינה, בארכיון אוניברסיטת תל-אביב, בית-ברל ובספריה הלאומית. 

כתבי עת: 

ARMA כתב העת האמריקאי לניהול רשומות ומידע, כולל מאמרים בכל תחומי ניהול רשומות וארכיונאות, ניהול רשומות אלקטרוניות, תקנים,  www.arma.org/

Archivaria כתב העת של איגוד הארכיונאים הקנדי-  the journal of the Association of Canadian Archivists (ACA) archivists.ca/publications/archivaria.aspx
Flash כתב העת של ה- ICA  old.ica.org/biblio.php
Comma כתב עת בינלאומי של ה- ICA בארכיונאות www.ica.org/en/downloads
 jao Journal of Archival Organization www.haworthpress.com/store/product.asp
  הניוזלטר של אונסקו www.unesco.org/archives/hrgnews
  ICA NEWSLETTER UserFiles/File/ICA Feb_Newsletter.doc
The Times Archive    
    Scholarly Literature and Digital Library Initiatives
  RecordKeeping  
קתדרה   גליונות מקוונים של "קתדרה"
פעמים   גליונות מקוונים של "פעמים"

        מאמרים:

 National Archives under fire

Disaster preparedness and emergency response management.pdf

שימור חומרים אודיו ויזואליים

The government of canada support North Vancouver 

שימור אוספים אודיוויזואליים- European Commission on Preservation and Access, 2008

Arabic version of ICA's Study No 11: "Guidelines on Disaster Prevention and Control in Archives",

Archival Description, Information Retrieval, and the Constructionof Thesauri in Israeli Archives

SILVIA SCHENKOLEWSKI-KROLL and ASSAF TRACTINSKY,Archival Science 2006

Archives and memory, Randall C. Jimerson, OCLC Systems & Services Volume 19 Number 3 2003 pp. 89-95 

מאגר המאמרים של יד בן-צבי

ארכיון ממוסמך על השומרונים במאתיים השנים האחרונות הולך ומוקם במכון א.ב.. א.ב.: חדשות השומרונים, 701-702: 5, 1998


השימוש בחומר פלסטי בארכיונים (פיס 90). המפעל: במה לקידום בעיות פריון העבודה, הייעול והניהול , נובמבר 1990, 12


אוסטרליץ, אסנת. בעקבות ארכיון פלפוט. סטודיו , 124: 43-42, 2001

אופנבכר, א.. שינוי זכות היוצר לאור החוק האמריקאי והסכם טוניס.

אזולאי-ערמון, אריאלה (רלי). שומרי הארכיון ?. סטודיו , 74: 20-19, 1996

אלופי, זהר. קורס לעובדי ארכיונים בקיבוצים. ?

אלופי, זהר. מעורבותו של הארכיון ההסטורי בניהול רשומות.

אלופי, זהר. בית הגנזים של עסקי העבר. ניהול: בטאון מנהלי ישראל , 22: 16-17, 32, 1981

אלופי, זהר. ארכיונים עסקיים בישראל.

אלסברג, אברהם פאול. רישום חומר ארכיוני ומפתחות אלפביתיים.

אלסברג, אברהם פאול. ארכיונים אישיים, סידורם ורישומם.

אלסברג, אברהם פאול. הפרסום הרשמי – ערכו ומקומו בארכיון.

אלסברג, אברהם פאול. שיטות העבודה בארכיון ההסטורי הדוקומנטטיבי.

אלסברג, אברהם פאול. קיטלוג ומיפתוח חומר ארכיוני בעזרת מחשב.

אלסברג, אברהם פאול. "ניהול רשומות" - התפתחות המושג ומשמעותו בארכיונאות האמריקנית האירופית.

אלסברג, אברהם פאול. חשיפת חומר ארכיוני לעיון הקהל.

אלסברג, אברהם פאול. חומר ארכיוני בידי נבחרי ציבור ועובדיו - רכוש פרטי או ציבורי? בארה"ב, אנגליה, גרמניה, צרפת, קנדה ובישראל.

אלסברג, אברהם פאול. בעיות יסוד בארכיונאות הישראלית.

אלסברג, אברהם פאול. ספריות וספרנים כשומרי ארכיונים: פרק בתולדות הארכיונאות.

אלסברג, אברהם פאול. מדיניות רכישה של חומר ארכיוני אישי.


יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ"ז[א']: 47-44, 1993

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, כ"ו [ג'-ד']: 118-116, 1992

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, כ"ו[ג'-ד']: 115-102, 1992

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, כ"ב: 47-37, 1985

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ז': 136-129, 1964-1963

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ט': 29-22, 1968

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , י"ז: 105-110; י"ז: 173-175, 1977/8

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י': 184-178, 1970-1969

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"א: 233, 1971-1970

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ג (א-ב): 105-96, 1973

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, שבוע הארכיונים הבינלאומי.  י"ט: 114, 1980

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ': 194-198, 1982

תדריך לעבודת הארכיון בקיבוץ. יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, כ': 180-154, 1982

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ו': 212-207, 1962-1959

 יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י': 84-76, 1970-1969

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י': 182-178, 1970-1969

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"א: 37-29, 1971-1970

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , י"ט: 13-3, 1980

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ט"ז: 141-132, 1977

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ט: 222-216, 1980

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ"א: 24-14, 1984

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ"ב: 36-34, 1985

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ"ג (ג'-ד'): 59-45, 1989

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"א: 68-63, 146-142, 1971-1970

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , י"ד: 107-91, 1975

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ב: 107-99, 1972-1971

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ב: 190-188, 1972

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ב': 127-124, 1951-1950

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ז': 51-45, 1964-1963

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ו': 59-56, 1962-1959

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ח': 40-37, 1967-1965

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י': 184-182, 1970-1969

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ג: 167-164, 183, 1974-1973

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ט': 99-93, 1968

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ז: 205-200, 1978

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"א: 148-147, 1971-1970

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"א: 212-209, 1971-1970

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ב: 52-49, 1972-1971

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ט"ו: 36-34, 1976-1975

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ט"ו: 33-31, 1976-1975

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ז: 13-3, 1977/8

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ט: 191-190, 1980

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, כ"ב: 127-118, 1986

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , כ': 251-250, 1982

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ה': 104-100, 1959-1958

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ט': 142-137, 1968

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ח': 36-34, 1967-1965

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, י"ט: 157-143, 238-226, 1980

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, כ"ח[א'-ב']: 26-18, 1994

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ט"ז: 155-154, 1977

יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות , י"ח: 167-165, 1979

עלון אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל , ט' (2-3): 74-70, 1979 ?

עלון אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל , י"ג (1-2): 104-98, 1983

עלון אגודת הספריות המיוחדות ומרכזי המידע בישראל , י' (3): 58-46, 1980

ארד, אריה. מיפתוח חומר ארכיוני.

ארד, אריה. המיכון ומוסדות ארכיוניים; דין וחשבון על כינוס מטעם האיגוד הבינלאומי לארכיונים (ספולטו 24-21 מאי 1972).

ארד, אריה. אירגון וקיטלוג פרסומי ממשלה בארכיון ממלכתי; הנסיון של גנזך המדינה בישראל.

ארד, אריה. מיפתוח כהערכה לכמות המידע שבחומר הממופתח. י


ביין, אלכסנדר. בעקבות שליחותי הארכיונית לאירופה.

ביין, אלכס. בשליחות ארכיונית.

ביין, אלכס. דברים בדיון על בעיות סידורם ורישומם של ארכיוני פרטיים.

ביין, אלכס. ד"ר גיאורג הרליץ. יד לקורא: כתב-עת לספרנות, לביבליוגרפיה ולארכיונאות, ט': 122-119, 1968

ביין, אלכס. ועידת השולחן העגול הבינלאומית לארכיונים בירושלים.

ביין, אלכס. פרסום תעודות ארכיוניות.

ביין, אלכס. הערות למאמרו של דניאל קארפי "על פרסום מקורות הסטוריים".

היימן, מיכאל. הארכיון והשרות למשתמש.

יוגב, גדליה. אגרות חיים וייצמן.

יודפת, אריה. ארכיון הסטורי ברשות מקומית – הלכה למעשה.

יודפת, אריה. הערכת חומר ארכיוני של רשות מקומית.

יונאי, שלומית. ניהול ארכיון-ספריה של פרסומים רשמיים. האקדמאי: בטאון הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח, 15,1994

לוין, מנחם. תיעוד על בחירות לעירית ירושלים 1973-1863.

לוין, מנחם. ארכיוני עסקים בירושלים.

הערה למאמרה של זהר אלופי "בית הגנזים של עסקי העבר" בחוב' ניהול 22, ותגובתה של זהר אלופי.

ניהול: בטאון מנהלי ישראל , 24: 33, 1982

לוסין, יגאל ואחרים. חומר אור-קולי כמקור להסטוריוגרפיה <על "עמוד האש", הסרט התעודי בטלויזיה>.

לזינגר, בעז. נתונים, מידע וידע.

מוסק, משה. ארכיוני העתונות בישראל <הרצאה ודיון>.

מטרס, חגית. ארכיונים יהודיים בארכיון הממלכתי בקנדה.

מיורק, יורם. רכישות חשובות בארכיון הציוני המרכזי, 1979-1978.

ניניו, טל. ארכיון תמונות (איך עושים מה?)

אמנות דיגיטלית: המגאזין לאמנות ממוחשבת לפיסי ולמקינטוש , 59: 44, 2000

פורת, שלמה. שרותי גניזה מרכזיים לתיקיונים, לספריות ולמרכזי מידע.

פורת, שלמה. ניהול רשומות; הצעה לשיתוף פעולה בין לאומי.

פורת, שלמה. האם יש עתיד לארכיונים בעידן המיחשוב הטוטלי?

המפעל: במה לקידום בעיות פריון העבודה, הייעול והניהול , 415: 36, 40, 1996

קולקה, אוטו דב. הארגון המרכזי של יהודי גרמניה בימי הרייך השלישי וארכיונו (עם סיום מפעל השחזור).

יד ושם: קובץ מחקרים , י"ט: 352-335, תשמ"ט

קארפי, דניאל. ה"מכון לפאתולוגיה של הספר" ברומא.

קארפי, דניאל. הכנת רגסטים למפתח לאגרות ז'בוטינסקי.

קארפי, דניאל. על פרסום מקורות הסטוריים.

קטן, משה. גנזי היהדות בבית-הספרים הלאומי בפאריס.

קטן, משה. הקטלוגים של המכון לתצלומי כתבי היד העבריים בבית-הספרים הלאומי והאוניברסיטאי שבירושלים.

קלויזנר, ישראל. סידור ארכיונים פרטיים – הלכה למעשה.

קסו, הריט. המחקר הגניאלוגי והמקורות הארכיוניים באינטרנט.

שרשרת הדורות: חקר תולדות המשפחה היהודית , 18 (2): 9-10, 2004

שומרוני, מרים. הארכיון ההסטורי ע"ש י' נסיהו בספריה המרכזית ע"ש אלישר בטכניון.

שמיר, שמואל (עו"ד). כמה זמן לשמור תיקים.

עורך הדין: ביטאון לשכת עורכי הדין בישראל , 53: 60-58, 2005

שנקולבסקי-טרקטינסקי, סילויה. המרכז לתעוד ע"ש ד"ר גיורא לוטן – שילוב של מוסד תעוד וארכיון הסטורי.

שנקולבסקי-טרקטינסקי, סילויה. ארכיוני ספרד ופורטוגל בראי סיור לימודי.

שנקולבסקי, סילויה. סיור לימודי בארכיוני ספרד לאחר עשר שנים.

שנקולבסקי-קרול, סילויה. ההכשרה המקצועית במעבר מעיסוק למקצוע בארכיונאות הקיבוצית.

שפירא, ישראל. ארכיון מרכזי לעיתונות הישראלית

שרגאי-דורפצאון, ענת. פלפוט - ארכיון יהודה דורפצאון. סטודיו , 124: 41, 2001

תור-רז, ברוך. מפתח סדר-יום; חשיבותו ואופן הכנתו.


 

 


בניית אתרים -
כל הזכויות שמורות לאיגוד הישראלי לארכיונים