חזון האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע


האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שואף להיות הגורם המקדם באמצעות חבריו פעילות לאומית כוללת לטיפוח מערך התיעוד המדיני, המקומי, החברתי, התרבותי, הכלכלי, המדעי, והאישי, בישראל למען הדורות הבאים.
זאת יעשה בשיתוף עם האיגוד למנהלי הארכיונים ברשויות המקומיות וארגון הארכיונאים בקיבוצים ובמושבים.

להגשמת החזון פועל האיגוד בתחומים הבאים:
  • התמקדות בארכיונים: מיצוב ומיתוג הארכיונים בסביבה ארגונית ובציבור הרחב;
  • התמקדות בארכיונאים: פיתוח מקצועי והסדרת מעמד מקצועי;
  • התמקדות בארכיונאות: מחקר ופיתוח של עקרונות המקצוע ושיטות עבודה ויישומם כחלק מעולם המידע;
  • התמקדות בתיעוד: איסוף, ארגון וניהול, שימור והנגשה של מידע האצור בארכיונים;
  • התמקדות בציבור הרחב: העמקת הקשר בין הציבור והחומר האצור בארכיונים ועידוד המחקר;
  • התמקדות בשותפויות: העמקת קשרים מקצועיים ויוזמה לפרויקטים משותפים בתחומים המשיקים עם גופים כגון: מוזיאונים ספריות מרכזי מידע ומורשת גופים חברתיים והמועצה לשימור אתרים ומבנים.

למימוש החזון נדרשת חקיקה מתאימה, שיתוף פעולה בין הארכיונאים, והעלאת המודעות לנושא התיעוד והארכיונאות בישראל באמצעות שינוי ערכים חברתיים.