אמנת ארכיוני ישראל


החומר הארכיוני האצור בארכיונים בישראל הינו נכס בעל חשיבות לאומית וציבורית המהווה עדות והוכחה לפעילות החברה ומורשתה התרבותית על
כל רבדיה בארץ ישראל, במדינת ישראל ובקרב העם היהודי. לכן מוסכם על ציבור הארכיונאים:
  • לשמור על שלמות החומר הארכיוני, שבאחריותם ובהחזקתם ולשמר את הסדר המקורי של החומר, את אמצעי האיתור ואת דרכי השימוש המקוריות, על פי עיקרון המוצא.
  • להקפיד על שמירת הסודיות (הביטחונית, המסחרית והאישית) הנוגעת למפקידי החומר ולצנעת הפרט של המוזכרים בחומר המופקד.
  • להימנע ממסירת מידע על מחקרים שהגיע לידיעתם בתוקף תפקידם ומהשימוש בו ללא הסכמת החוקרים.
  • להימנע מפעילות המיועדת להפקת רווחים אישיים על חשבון המפקידים, המשתמשים בחומר ועמיתים למקצוע.
  • להימנע מאיסוף תעודות מקוריות ומסחר בהן אם הדבר כרוך בניגוד אינטרסים.
  • להקפיד על שמירת חופש המחקר ושוויון ההזדמנויות לכל המשתמשים בחומר.
  • לשרת את הקהל בדרך האפשרית הראויה ביותר מתוך הכרה בזכות הציבור לדעת.
  • לתאם עם עמיתים בכל פעולה הקשורה לרכישת תעודות, תוך מתן העדפה עניינית לייחודו של כל ארכיון.
  • לעסוק בחקר החומר הנמצא ברשותם, אך ורק על פי הכללים המחייבים את כלל המשתמשים.
  • לקדם ולפתח את מקצוע הארכיונאות ואת תדמיתו, ולפעול למניעת עיסוק בלתי מקצועי ובלתי מורשה בו