מידע לספקים /לתורמים

07/07/2014
ניתן לתמוך בפעילות האיגוד ע"י תרומה - ותודה רבה מראש על כך בשם כל חברי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע !
התרומה יכולה להישלח בדואר לכתובת: 
גזברית האיגוד, האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע, ת.ד 9087 חיפה 31090 
או ע"י יצירת קשר טלפוני עם יו"ר האיגוד, מר דודו אמיתי, 052-4475458

תעריפים לפרסום באמצעות האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע:
העמדת דוכן ביום עיון - 500 ש"ח
חלוקת דפי פרסום ביום עיון (ללא העמדת דוכן) - 200 ש"ח
פרסום חצי עמוד בחומר מודפס הנשלח בדואר לחברים - 500 ש"ח
פרסום עמוד שלם בחומר מודפס הנשלח בדואר לחברים - 800 ש"ח
דיוור דף מצורף לחומר מודפס שנשלח בדואר לחברים - 1 ש"ח לעמוד

בכל שאלה ניתן לפנות ליו"ר ועדת הכספים של האיגוד  ksafim.aia@gmail.com