ההצהרה הבינלאומית על הארכיונים (בערבית)

25/02/2017
التصريح الدولي للأراشيف      (ההצהרה הבינלאומית על הארכיונים)