הכנס השנתי לאמנות קיר בישראל: אמנות הקיר בתנועה הקיבוצית

הכנס השנתי לאמנות קיר בישראל: אמנות הקיר בתנועה הקיבוצית
הכנס יתקיים ביום רביעי, 1 במרץ 2017, בבית גבריאל בצמח, בשעות 10:00- 16:30