יום עיון בשיתוף ישראל נגלית לעין – 'בסימן שופרות היובלים'

יום עיון בשיתוף ישראל נגלית לעין  – 'בסימן שופרות היובלים' - 08.03.2017