פרסי יום הרליץ - 2011

ביום הרליץ 2011 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק לריקי דאדון
על עבודתה המסורה בארכיון הקרן הקיימת לישראל, על חריצותה ונכונותה הרבה לסייע בדרך זו לפעילות המנהלית של הקרן הקיימת ועל נחישותה לרכוש את מקצוע הארכיונאות בכל רמות הלימוד. 

חברות כבוד ניתנה לציונה רז
על עשייה מקצועית וממושכת בהכשרת ארכיונאים, על פעילותה לפיתוח ולקידום מעמד הארכיונאים ברשויות המקומיות, ועל תרומתה רבת השנים לאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ולהעלאת קרנו של ארכיון העיר תל-אביב-יפו.

יקיר האיגוד קיבל ליעקב גרוס

על פועלו המתמשך במחקר ובתיעוד תולדות הסרט העברי, הצלתו, שחזורו, שימורו והנגשתו לציבור הרחב; על היותו הסמכות המקצועית בארץ ובעולם בנושא ארכיונאות של ה"תמונות הנעות"; על תרומתו הייחודית רבת השנים לקידום הארכיונאות של הקולנוע בארץ ולהעלאת המודעות של מקבלי ההחלטות לצורך הקריטי בשימור החומר הארכיוני האור-קולי, וכל זאת כמפעל חיים של איש אחד.

הוקרה מיוחדת קיבלו:

רחל הישראלי
על שהקימה את ארכיון הקיבוץ הדתי והעלתה אותו לרמה של ארכיון פעיל ומוכר כארכיון ציבורי ועל עשייתה רבת השנים והברוכה בתחום הארכיונאות, וכל זאת במסירות אין קץ.

חיה זיידנברג
על תרומתה המקצועית רבת השנים לארכיון מפלגת העבודה, על בקיאותה ומיומנותה ברישום חומר ארכיוני ועל שירות אדיב ויחס אישי יוצא דופן לקהל המשתמשים והחוקרים.

קלרי קרני חיה
על היותה מהארכיונאיות הראשונות בקיבוצים ועל שפעלה ללא לאות במשך 45 שנים לפיתוח תחום הארכיונאות; על פעילותה הנמרצת להפיץ את בשורת הארכיונאות בתנועה הקיבוצית ועל עשייתה הרבה בהכשרתם המקצועית של ארכיונאי הקיבוצים.