פרסי יום הרליץ - 2013

11/03/2017
ביום הרליץ 2013 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק לנוני ירון
על עבודתה המקצועית בארכיון העיר פתח תקווה ועל תרומתה הרבה לאיגוד הארכיונאים כאחראית על חוברת "מידעון" המתעדת את פעילותו של האיגוד וכאחראית על עמוד הפייסבוק שלו.
על סיועה המסור לארכיונאים באשר הם ועל תרומתה לפעילות השוטפת של האיגוד ולקידום מטרותיו.

חברות כבוד ניתנה לאילנה בודובסקי

על עבודתה רבת השנים בארכיון המדינה ועל פעילותה הממושכת באיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע במגוון תפקידים - כחברת הנהלה, כיו"ר ועדת השתלמויות, כיו"ר ועדת החברות, וכסגנית יו"ר האיגוד לפרסומים.
על פעילותה לגיוס חברים לאיגוד ולהעלאת קרנו בציבור, ועל ייצוג האיגוד בהנהלת המכון הבינלאומי לארכיונאות בטרייסט, איטליה.

חברות כבוד ניתנה לדפנה שגב
על ניהול מקצועי של ארכיון הקרן הקיימת לישראל (קק"ל) ועל תרומתה הרבה לאיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע כיו"ר ועדת ההשתלמויות של האיגוד, במסגרתו קיימה כנסים מקצועיים, ימי עיון וסיורים מוצלחים שהעשירו את משתתפיהם.

יקירת האיגוד קיבלה ד"ר נירית שלו כליפא
על פעילותה המסורה באיתור ארכיונים ואוספים במגזרים שונים ובקהילות יהודיות, למען שימור הזיכרון והמורשת של החברה בישראל.
על ניהול פרויקט "ישראל הנגלית לעין" בו היא מפעילה מתנדבים המאתרים וסורקים חומר ארכיוני אישי ועל העלאת תצוגות במוזיאונים תוך שימוש בחומר ארכיוני.

הוקרה מיוחדת קיבלו:
מירה אסף
על תרומתה הרבה לניהול המקצועי של ארכיון העיר נתניה ולהעלאת קרנו של הארכיון, תוך פעילות אינטנסיבית בארגון וסידור החומר הארכיוני ביחידות העירייה השונות. על פעילותה רבת השנים באיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע ובאיגוד מנהלי הארכיונים ברשויות המקומיות.

שרה בורשטיין
על עבודתה ארוכת השנים בארכיון קיבוץ מעברות, על עריכה של פרסומים מקצועיים תוך יישום חידושים טכנולוגיים ושירות מיטבי לפונים ולמשתמשים, וכל זאת במסירות אין קץ.

עופרה בריל
על עבודתה המסורה ורבת השנים בארכיון קיבוץ עין השופט, על איסוף החומר הארכיוני והעלאתו על גבי מצעי המדיה המתקדמים, על עריכתו של עיתון ארכיונאי ההתיישבות "מה נשמע?" ועל ההשקעה הרבה בכל הנושאים המקצועיים בהם טיפלה.

חנה כוכבי
על פעילותה המקצועית להקמתו של הארכיון האישי של שמעון פרס עוד מתקופת היותו השר לפיתוח הנגב והגליל ועד למינויו לנשיא המדינה וכל זאת במסירות אין קץ. על איסוף החומר, סידורו וארגונו המופתי, באופן שיאפשר את פתיחתו של החומר לחוקרים ולמשתמשים.

אפרים לוי
על עבודתו ארוכת השנים בארכיון ועד העדה הספרדית המצוי בארכיון העיר ירושלים, ועל קטלוגו ורישומו של חומר ארכיוני חשוב זה. פעולותיו אלו אפשרו את הנגשתו של החומר לציבור הרחב. עבודתו זו תרמה רבות לחוקרים ולמשתמשים. ועל פעילותו לתרגום ולפענוח המסמכים הכתובים בכתב עברי ספרדי- חצי קולמוס, בארכיונים ברחבי הארץ. ראויה לציון פעילותו המיוחדת להבאתם של פנקסי הקבורה מהר הזיתים, לארכיון ועד העדה הספרדית.

יהודית נבו

על עבודתה רבת השנים בארכיון מכון וויצמן למדע ואיסוף של תיעוד ארכיוני מיוחד ובעל ערך רב מראשית הקמתו של המכון, סידורו ורישומו של חומר זה, וכל זאת בחריצות ובמקצועיות רבה ביותר. פעולות אלו היוו בסיס איתן למחשובו של הארכיון בהמשך.

שלמה קדרון
על הקמת ארכיון קיבוץ החותרים וניהולו המקצועי, תוך איסוף שיטתי של החומר הארכיוני ממוסדות הקיבוץ, סידורו וארגונו, וכל זאת במסירות ובמקצועיות ראויים לציון.

מוריס קנטור

על עבודתו המסורה ורבת השנים בארכיון יד טבנקין כאחראי על השירות לחוקרים ולמעיינים.
על המקצועיות המרשימה באיתור מידע וחומר ארכיוני בעיקר בנושאי ההגנה, הפלמ"ח ומלחמת העצמאות, עליה זכה לשבחים מפיהם של חוקרים רבים.

ציון לשבח ניתן לד"ר ארנון למפרום
על עריכה מושכלת של גיליונות כתב העת "ארכיון" אשר תרומתם למקצוע הארכיונאות ולמורשת ההיסטורית של מדינת ישראל רבה ביותר; על איתור כותבים, איתור תצלומים, עריכה, עיצוב החוברות והבאתן לדפוס, וכל זאת ברמה מקצועית ומחקרית מרשימה.