פרסי יום הרליץ - 2001

ביום הרליץ 2001 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק לאירנה שפילובה ודינה בונציס