פרסי יום הרליץ - 2007

15/03/2017
ביום הרליץ 2007 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק למילכה הר-טל

פרס הרליץ הוענק למירי סילבר

חברות כבוד ניתנה לאורי אלגום