פרסי יום הרליץ - 2010

15/03/2017
ביום הרליץ 2010 הוענקו מטעם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע התעודות והפרסים הבאים:

פרס הרליץ הוענק למאשה זולוטורבסקי בר

פרס הרליץ הוענק לרחל משרתי