עשרת העקרונות לנגישות

העקרונות לנגישות לחומר ארכיוני

1. לציבור יש זכות גישה לחומר ארכיוני של גופים ציבוריים. גופים ציבוריים ופרטיים צריכים לפתוח את החומר הארכיוני בהיקף הרחב ביותר, ככל שניתן.

2. מוסדות המחזיקים חומר ארכיוני צריכים לידע על הימצאותו בידיהם, על קיומו של חומר סגור, ועל הגבלות המשפיעות על הנגישות לחומר.

3. מוסדות המחזיקים חומר ארכיוני יאמצו גישה חיובית ופעילה לנושא הנגישות.

4. מוסדות המחזיקים חומר ארכיוני יבטיחו שהגבלות הנגישות מובנות ומוגבלות בזמן, מבוססות על חקיקה רלוונטית, יכירו בזכות לפרטיות ויכבדו את הזכויות של בעל החומר הפרטי.

5. חומר ארכיוני יהיה זמין בתנאים שווים והוגנים.

6. מוסדות המחזיקים חומר ארכיוני יוודאו שלקרבנות של עבירות חמורות על פי החוק הבינלאומי תינתן גישה לחומר ארכיוני שמספק ראיות הדרושות להם כדי לתבוע את זכויות האדם שלהם ולתעד את הפגיעה בהם, גם אם החומר הארכיוני סגור לציבור הרחב.

7. למשתמשים תעמוד הזכות לערער על דחיית בקשה לגישה לחומר.

8. מוסדות המחזיקים חומר ארכיוני יבטיחו כי אילוצים תפעוליים לא ימנעו גישה לארכיונים.

9. לארכיונאים תהיה גישה לכל החומר הארכיוני הסגור כדי לבצע את עבודתם המקצועית.

10. ארכיונאים ישתתפו בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לנגישות.