ימי עיון - מפעם

10/01/2018
חברי וחברות האיגוד שלום רב,
מפעם - מערכת ההדרכה והפיתוח של השלטון המקומי בשותפות משרד הפנים - בשיתוף פעולה עם האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע יקיימו שני ימי עיון והשתלמות ללא עלות:
האחד, מחווה למרצים שהולכים איתנו שנים רבות ואחראים על ההכשרה המקצועית של הארכיונאים בקורסי ההכשרה המקצועית וימי העיון. התכנים ביום זה יתמקדו ברכישת כלים לשיפור דרכי ההוראה.
יום העיון השני מיועד לבוגרי קורס "יסודות הארכיונאות" לדורותיהם, לעובדים בארכיונים ולמנהלי ארכיונים. התכנים ביום זה יתמקדו במיומנויות וכישורי ניהול.
מצורפות ההזמנות ופרטי ההרשמה לשני ימי ההשתלמות.

בברכה, מזכירות האיגוד