תוכנית הלימודים לתואר שני בניהול מידע וידע עם התמחות במדעי הארכיונאות

20/03/2018
מדעי הארכיונאות הוא תחום לימוד אקדמי ומקצועי הנוגע בתאוריה, מתודולוגיה והמעשה של יצירה, הערכה, שמירה ושימוש של רשומות. 
תכנית הלימודים לתואר שני בניהול מידע וידע עם התמחות במדעי הארכיונאות מעניקה הכשרה מעשית ותיאורטית בדגש על שלושה היבטים עיקריים:
1. היבט ניהולי: מדיניות שימור וניהול של חומר ארכיוני, הקצאת משאבים, שיטות עבודה, ניהול רשומות, היכרות עם סוגי ארכיונים ועוד.
2. היבט טכנולוגי: שימוש בטכנולוגיות שימור והגשה, דיגיטציה, מטא-דטה, איחזור מידע ועוד.
3. היבט חברתי: ניתוח הצרכים של משתמשי הארכיון (החוקרים והציבור הרחב) ובחינה תיאורטית של הארכיון כמוסד מכונן בזיכרון הקולקטיבי והתרבותי - בעבר, בהווה ולעתיד.

התכנית כוללת קורסים ייעודים להתמחות במדעי הארכיונאות: קורסים מעשיים, קורסים תיאורטיים, קורס בשיתוף עם החוג להיסטוריה וקורס בשיתוף עם מגמת מורשת התרבות החומרים שמתמקד בסוגיית השימור בארכיונים.

למידע מלא על הקורסים ופרטים נוספים - בקובץ המצורף לדף.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למזכירות החוג
אננא ובר
טלפון: 04-8288963
awebwr@univ.haifa.ac.il