2018 - פעילות משותפת עם האיגוד

בחלק זה של האתר נביא סיכומים ומידע על פעילויות משותפות של האיגוד עם גופים אחרים בארץ או אירועים בהם השתתפו נציגי האיגוד