מידע (מס' 47)

תשרי תשנ"ח, אוקטובר 1997

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר יו"ר האיגוד, בני הספל

מפגשים ארכיוניים: שטוקהולם, קיטו וטורון, ד"ר סילויה שנקולבסקי-קרול

הנחיות לשימוש ולאיחסון אמצעים מגנטיים בארכיון
ידיעות הוועדה למבנים, לציוד, לשימור ולשיקום חומר ארכיוני

הכל נייר, רותם בר