נספח ל"מידע" (מס' 50)

דו"ח מסמינר בינלאומי בניהול מערכות שימור בארכיון אשר התקיים בבודפשט בחודש יולי 1998
מאת: יגאל רפאלי, ארכיון המדינה