מידע (מס' 51)

תמוז תשנ"ט, יוני 1999

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

הנחיות לביטוח ארכיון, ערך: אמוץ פלג, ארכיון התק"מ - חולדה,
ידיעות הוועדה למבנים, ציוד, שימור ושיקום

הארכיון בקיבוץ במסגרת שינוי המבנה הניהולי, גלעד כץ - מרכז צוות משאבי אנוש ומזכיר צוות ההיגוי - מחניים

עיניים שראו את סוסקין, יעל תדמור-מסטבאום - ארכיון העבודה והחלוץ - מכון לבון

שימור תצלומים, אליזבט שוגל-ארנסט - ארכיון מחוז שטירייה, גראץ, אוסטריה
תרגום: בני הספל, ארכיון אוניברסיטת תל אביב

בעקבות האוצר האבוד, בני ברק - ידיעות אחרונות