מידע (מס' 57)

אייר תשס"א, מאי 2001

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, זהר אלופי ובני הספל

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

ארכיון יהודה עמיחי, מערכת "מידע"


של מי אתה משורר, כתב זר/ תום שגב, עיתון "הארץ"


הוקמה "האגודה הישראלית לתעוד בעל-פה", מרגלית בז'רנו - המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית

פעולות הוועדה להשתלמות מקצועית, מיכל הנקין, יו"ר הוועדה, ארכיון המדינה

לונק 2001-1911, זהר אלופי (עמ' 22 בקובץ)

מוסר תשלומים של מזכיר קיבוץ יסעור - יעקב שני, אורי אלגום - יו"ר האיגוד (עמ' 23 בקובץ)