מידע (מס' 58)

אלול תשס"א, ספטמבר 2001

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, זהר אלופי ובני הספל

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

כשנציב העליון התגורר בבית ספר לבנות בירושלים, אילנה בודובסקי, ארכיון המדינה

מן העתונות - סקירה, יעל מסטבאום-תדמור, יו"ר הוועדה למיחשוב, מרכז יצחק רבין

מקורות מידע גניאלוגי בארכיון - יום עיון, מירה אסף, ארכיון העיר נתניה

ARHUS, FIRENZE, JERUSALEMד"ר סילויה שנקולבסקי-קרול, ארכיון המוסד לביטוח לאומי ובית הספר לארכיונאות, לספרנות ולמידע, האוניברסיטה העברית

טובה יהודאי ז"ל, צוות ארכיון הקיבוץ הדתי