מידע (מס' 59)

טבת תשס"ב, דצמבר 2001

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, זהר אלופי ובני הספל

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

על הקורס: היבטים משפטיים בעידן התפוצצות המידע, חנה פינשאו, ארכיון בן גוריון, המכון למורשת בן גוריון

לונדון - מריבור - ברצלונה, בני הספל, מנהל ארכיון אוניברסיטת תל אביב

פרויקט "פרחי הסטוריה" בארכיון לתולדות "ההגנה", שימרי סלומון, סגן מנהל הארכיון לתולדות "ההגנה"

מנתניה לרייקיאויק ובחזרה, זהר אלופי, ראש צוות קשרים בינלאומיים