מידע (מס' 60)

אייר תשס"ב, מאי 2002

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, זהר אלופי ובני הספל

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

עידן חופש המידע ?!, כתבה של יאיר שלג, עיתון "הארץ"

המידעות ותפקידה בארכון ו/או במוסד, נגה אטלס, ארכיון צה"ל ומערכת הבטחון

חוקרים צעירים מול מקורות ראשוניים, שולמית קוגלמן - ארכיון מעין צבי

הכינוס השנתי של המכון הבינלאומי לטכניקה ארכיונית, בני הספל - ארכיון אניברסיטת תל אביב