מידע (מס' 65)

אלול תשס"ג, ספטמבר 2003

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, זהר אלופי ובני הספל

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום

הפעלת מגנזות פרטיות בשירות המדינה, משה מוסק, הממונה על גנזך המדינה

מגנזות באלף השלישי, רונן כהן צמח, מנכ"ל ארכיביון ויו"ר ארכון המגנזות והארכיונים בישראל, שליד איגוד לשכות המסחר

ארכיוNET, נגה אטלס, מרכז הרשומות, משרד הביטחון

מפעולת הוועדה להשתלמות מקצועית, מיכל הנקין, גנזך המדינה, יו"ר הוועדה להשתלמות מקצועית

ארכיון רינגלבלום - ביקור בקודש הקודשים, בני הספל, ארכיונאי אוניברסיטת תל אביב