מידע (מס' 67-66)

אדר תשס"ד, מרץ 2004

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, בני הספל וזהר אלופי

דבר היו"ר, אורי אלגום

מערכת מידע מראיינת, ראיון עם ד"ר טוביה פרילניג, גנז המדינה

השמדת הרשומות של ועדת האמת והפיוס בדרום אפריקה, ורנה הריס, מנהל הארכיון להסטוריה של דרום אפריקה, תרגום: זהר אלופי 
(עמ' 7 בקובץ)

מפריטים את העבר, כתבה מעיתון "הארץ"

אפיזודות מן הארכיון - 2, נמרוד דרורי, יו"ר הוועדה למבנים, לציוד, לשימור ולשיקום חומר ארכיוני

ההיסטוריה נגנבה מתחת לאף, מעריב online, 25 לפברואר, 2004, שירה אימרגליק ואבי אשכנזי (עמ' 10 בקובץ)

ארכיונאות וארכיונים בארגנטינה, ד"ר סילויה שנקולבסקי-קרול, המחלקה ללימודי מידע, אוניברסיטת בר אילן

ארכיון פריס, ציונה רז, מנהלת ארכיון העיר תל אביב יפו

בוושינגטון דווקא מכבדים את העבר, בני הספל, ארכיון אוניברסיטת תל אביב

ארכיוןNET, פרויקט אבן הרוזטה,  נגה אטלס, מרכז הרומות, משרד הביטחון

המשרד נטול הנייר, חלום עתיד נצחי, קשקוש על נייר מגביר את הריכוז, דטלף בורכרס, נויה ציריכר צייטונג, 19 דצמבר 2003, תרגום מגרמנית: אימגי חיפה