מידע (מס' 68)

סיון תשס"ה, יוני 2005

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

המערכת החדשה של "מידע", גליה דובידזון ומאשה זולוטרבסקי

דבר יו"ר האיגוד, אורי אלגום


לימודי ארכיונאות באוניברסיטה העברית, ראיון עם זהר אלופי, מראיינת: גליה דובידזון

ישיבת ועדת ההיגוי של חטיבת האיגודים המקצועיים ב - (ICA (ICA/SPA, מיכל הנקין, סגן יו"ר האיגוד לפרויקטים

ישראל בארגון הבינלאומי לארכיונים, ד"ר משה מוסק, ממונה על גנזך המדינה