מידע (מס' 70)

סיון תשס"ו, יוני 2006

תוכן העניינים המלא וקישור ישיר לכל מאמר:

דבר המערכת, גליה דובידזון ומאשה זולוטרבסקי

דבר יו"ר האיגוד, זהר אלופי

דברי גנז המדינה ביום הרליץ, ד"ר יהושע פרוינדליך

הארכיון בעידן הפוסט-מודרני, הלל אדלר. ארכיון צה"ל ומערכת הביטחון

תצוגת מסמכי רוטרי ישראל, נמרוד דרורי, חבר צוות הנגיד - ארכיון רוטרי ישראל

לזכרה של מוסיה, אילן גל-פאר, מכון לבון