הכשרה מקצועית

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מקדם את לימודי המקצוע וההכשרה המקצועית בתחום הארכיונאות בארץ ברמות השונות, כמפורט לפניכם:

תעודת סיום קורס יסודות הארכיונאות 
קורס בסיסי להקניית מושגי יסוד בתחום, כולל 30 שעות סטאז'.

תעודת ארכיונאי מורשה
לימודי ארכיונאות במכללת ספיר, כולל 100 שעות סטאז'

תעודת סיום קורס לארכיונאות ברמה של תואר שני
לבעלי תואר שני בכל תחום שהוא, כולל 100 שעות סטאז'

תעודת ארכיונאי מוסמך
תעודת סיום קורס לארכיונאות ברמה של תואר שני, לבעלי תואר שני במדעי המידע (אוניברסיטת בר אילן)