הכשרה מקצועית

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מקדם את לימודי המקצוע וההכשרה המקצועית בתחום הארכיונאות בארץ ברמות השונות, כמפורט לפניכם:

השתלמות אזורית - פרטים מלאים
למידת עמיתים בנושאים נבחרים לארכיונים מקומיים/קטנים

תעודת סיום קורס יסודות הארכיונאות 
קורס בסיסי להקניית מושגי יסוד בתחום, כולל 30 שעות סטאז'.

תעודת ארכיונאי מורשה
לימודי תעודה בארכיונאות ובמידענות - אוניברסיטת תל אביב
התכנית ללימודי תעודה בארכיונאות ומידענות, פועלת במסגרת החוג להיסטוריה של עם-ישראל. היא מיועדת לבוגרי מוסדות אקדמיים. תכנית הלימודים כוללת קורסים תיאורטיים, הנוגעים בשאלות עקרוניות שעניינן הכרת הרקע התרבותי, ההיסטורי והמשפטי שעליו מבוססת הארכיונאות. לצד הדיון התאורטי כוללת התכנית קורסים וסדנאות שמטרתם הקניית הפרקטיקה של שימור התיעוד והנגשתו, כמו גם היבטים שונים של שימוש בטכנולוגית המידע. בתכנית נכללים קורסים ממוקדים המיועדים ללימודי המידענות שיוכלו להוות בסיס להשתלמויות נוספות בתחום. סגל המרצים מורכב מאנשי אקדמיה, מומחים ואנשי מקצוע מהשורה הראשונה. התכנית מעניקה תעודה המוכרת גם על-ידי "האיגוד לארכיונאות ומידע".


ניהול רשומות וארכיון ברשויות המקומיות - פרטים מלאים