פרס אלסברג למחקר ארכיוני והכשרה מקצועית בארכיונאות - 2016

15/12/2018
פרס אלסברג למחקר ארכיוני מוענק השנה לשני החוקרים המובילים מ"מכון עקבות" - ד"ר נעם הופשטטר וד"ר ליאור ליבנה

עבודתם מסכמת את ממצאיו של מחקר ממושך בדבר החסמים הקיימים בגישה לארכיונים הממשלתיים בישראל. הדו”ח מציג המלצות לשיפור הגישה לארכיונים אלו ושיפור עמידתם בחובותיהם החוקיות.
היא כוללת סקירת הדין הרלוונטי ועיקרי פסיקת בתי המשפט בנושא מהעשור האחרון; מצב הגישה לחומרים המצויים בארכיון המדינה ובארכיונים של מוסדות הביטחון, ומתמקד בחשיבות התיעוד הממשלתי לצורך הגנה על זכויות האדם, והחסמים המקשים על העיון בחומרים הנוגעים לזכויות אדם בארכיונים הממשלתיים בישראל.

על מחקרם המעמיק והחלוצי, המאיר את ההתנהלות הבעייתית של רבים מהארכיונים הממשלתיים, מוענק להם הפרס ע"ש פ"א אלסברג לחוקר מצטיין לשנה זו (2016)

על החתום:
ד"ר ממשה מוסק יו"ר ועדת הפרס, גב' אמירה שטרן, גב' נאוה איזין וגב' נוני ירון – ועדת הפרס
הפרס הוענק בכנס השנתי של האיגוד במעלות, דצמבר 2016

אלסברג 2016