הארכיון "יוצא מגדרו" - הוקרה למיזם ארכיוני קהילתי

15/12/2018
הארכיונים עוברים שינוי בתפיסת תפקידם משומרי חומר מינהלי לגופים פעילים המתווכים בין  העבר, ההווה והעתיד ומעורבים בפעילות חברתית קהילתית.
ארכיונים בימינו יוצאים מתוך המקום והפעילות המסורתית שלהם ופונים לפעילויות ולשותפויות עם הקהילה בתחומים רבים.

החל משנת 2018 האיגוד החליט לחדש ולהעלות על נס יוזמות מקומיות או ארציות של פרויקטים ארכיוניים, זאת מתוך החשיבות שהאיגוד רואה בארכיון יוזם ובשיתופי פעולה שלו עם גופים ואנשים שונים.