תוכנית השתלמויות - 2019

שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2019. התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

22/1/2019     
  כנס החורף של ישראל נגלית לעין. ירוק בכחול לבן [גינות מתוכננות, רחביה וספרדים]
27/3/2019       יום הרליץ בארכיון הציוני [100 שנה להקמתו על ידי גיאורג הרליץ]
29-27/5/209    כנס טלדן
22/15.5.2019  סדנה והשתלמות בנושא שימור מונע של חומרי ארכיון
6/2019           יום עיון /סדנה על זכויות יוצרים ונחלת הכלל בארכיונים 
24/7/2019      יום עיון בשיתוף ישראל נגלית לעין והמועצה לשימור אתרים (העלהיה השלישית)
7/2019           סיור למוזיאון חיל הקשר ו/או מוזיאון המודיעין
11/2019         כנס מינרווה
11/2019         כנס שנתי

השתלמויות אזוריות לשנת 2019 - פרטים מלאים 
קורס יסודות הארכיונאות נפתח ב-  4.2.2019 - קישור לכל הפרטים