תוכנית השתלמויות - 2019

שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2019. התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

22/1/2019     
  כנס החורף של ישראל נגלית לעין. ירוק בכחול לבן [גינות מתוכננות, רחביה וספרדים]
27/3/2019       יום הרליץ בארכיון הציוני [100 שנה להקמתו על ידי גיאורג הרליץ]
3/6/2019        יום עיון לציון העלאת תמונות "שימור לדורות" לאתר הספרייה הלאומית, בית יגאל אלון
8/7/2019        יום עיון - מזכויות יוצרים לנחלת הכלל בארכיונים - קישור לסקר
24/7/2019      יום עיון בשיתוף ישראל נגלית לעין והמועצה לשימור אתרים (העלייה השלישית)
18/9/2019      סיור לארכיון חיל הקשר והתקשוב ומרכז מורשת מודיעין 
23/9/2019      יום העיון השנתי של ארגון הארכיונאים בקיבוצים ובמושבים
11/2019         כנס מינרווה
11/2019         כנס שנתי 

קורס יסודות הארכיונאות נפתח ב-  4.2.2019 - קישור לכל הפרטים