ארכיון - כתב עת לארכיונאות ולתיעוד

15/12/2019
ארכיון 18


תוכן עניינים:
דבר המערכת
לזכר רפאל וייזר ז"ל
גיל וייסבלאי - ׳כל פרי רוח ישראל': מקומה של הספרייה הלאומית בתולדות הארכיונים היהודיים
רחל משרתי -  48 שנות ארכיונים אישיים: מחקר היסטורי של משתמשי מחלקת הארכיונים בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  1959- 2007
והרהורים בחלוף עשור

מאשה זולוטרבסקי-בר - דרכי חיפוש של המשתמשים בארכיונים בישראל
אסף טרקטינסקי - בניית תזאורוס דו־לשוני עברי־אנגלי לארכיונים במדינת ישראל
קארין אליהו - הערכה ותיאור של צילום בארכיונים בישראל
עדי פורטוגז - "איך אתה קורא למקום הזה?": פרויקט הארכיונים הקהילתיים
גליה דובידזון - פרויקט רשת ארכיוני ישראל
טרי קוק - ראיות, זיכרון, זהות וקהילה: ארבע פרדיגמות ארכיוניות בתהליך של שינוי (תרגם מאנגלית:יורם מלצר)
דודו אמיתי - סקירה: "מגמות במחשבה הארכיונית" (מהדורה שנייה)
המשתתפים בחוברת
תקצירים באנגלית