תוכנית השתלמויות - 2020

29/12/2019
שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2020. התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

14/01/2020
יום עיון פיתוח משאבים לארכיון, יד טבנקין
20/02/2020יום עיון לארכיונאי חבל אילות והערבה
17/03/2020 יום הרליץ - ארכיונים ומדעי הרוח הדיגיטליים(הועבר בגלל הקורונה ליום עיון בזום ב - 09/09/2020)
27/05/2020– כנס "טלדן" - בוטל בגלל הקורונה
מאי – סדנת שימור, רשפון - בוטלה בגלל הקורונה
14/07/2020 – יום עיון: זכויות יוצרים, נחלת הכלל ושימוש הוגן בארכיונים, בשיתוף הספרייה הלאומית וויקמידיה
09/09/2020 - ארכיונים ומדעי הרוח הדיגיטליים
02-01/12/2020– כנס שנתי 2020, תשפ"א - ארכיון, ארכיונאות, חינוך וקהילה

קורסים לאורך השנה:

"יסודות הארכיונאות" – פברואר עד יוני 
"ספיר", מחזור ב' – נובמבר 2019 עד יוני 2021