בחירות לאיגוד 2020 וקול קורא למועמדים/ות

חברות וחברי האיגוד שלום רב,
הנהלת האיגוד הנוכחית תסיים את כהונתה בחודש נובמבר 2020. 
אנו נערכים לבחירות להנהלה החדשה ולתפקידי היו"ר ומבקרת האיגוד.

הבחירות יתקיימו בתאריכים 7-5 ביולי 2020 (י"ג-ט"ו בתמוז תש"ף, ימים א'-ג').
הבחירות הן לתפקידים הבאים:
• יו"ר האיגוד.
• מבקר/ת האיגוד
• חברי הנהלת האיגוד
להנהלת האיגוד יבחרו 13 חברים, מתוכם היו"ר

הבחירות הן כלליות, אישיות וישירות. השנה קיבל האיגוד את דרישת רשם העמותות לקיים את הליך ההצבעה בצורה אלקטרונית מאובטחת. כדי להבטיח את טוהר הבחירות וחשאיותן התקשר האיגוד עם חברת "איניגו תוכנה" המתמחה בקיום בחירות מסוג זה.

ועדת הבחירות שנבחרה ע"י הנהלת האיגוד מורכבת מהחברים הבאים: מתן ברזלי (הספריה הלאומית) - יו"ר הוועדה, עופר נבו (ארכיון קיבוץ אילון), מיכל הנקין (גמלאית, לשעבר יו"ר האיגוד).

הזכות לבחור ולהיבחר:
א. זכאים לבחור חברי האיגוד ששילמו דמי חברות לשנת 2019 וחידשו חברותן/ם לשנת 2020, וחברי כבוד.
ב. כל חברי האיגוד שרשאים לבחור זכאים גם להיבחר להנהלה ולתפקיד המבקר/ת.
ג. ליושב/ת ראש האיגוד יכול/ה להיבחר רק חבר/ת איגוד שהיה/יתה חבר/ה בהנהלה או בוועדה במשך תקופת כהונה אחת לפחות.
ד. חבר הנהלה שהשלים שתי קדנציות אינו יכול להיבחר להנהלה בשלישית, אך יכול להיבחר לתפקיד יו"ר האיגוד או מבקר/ת האיגוד.

ועדת הבחירות דאגה להכנה ולפרסום פנקס בוחרים מעודכן - קישור 
ניתן לעיין בפנקס הבוחרים בכניסה לאתר באופן מזוהה (באמצעות מס' חבר וסיסמה).
שאלות ובירורים בנושא ההתחברות לאתר או זכאות הבחירה יש להפנות ישירות להדס אביבי בדוא"ל: publications.aia@gmail.com

הצעות למועמדות לכל אחד מהתפקידים יש לשלוח אל ועדת הבחירות באמצעות הדוא"ל: mazkirut.aia@gmail.com
על ההצעות להתקבל לא יאוחר מתאריך 30 במאי 2020.

רשימת המועמדים תשלח אל בעלי זכות הבחירה בדואר האלקטרוני, עד לא יאוחר מתאריך 30 ביוני 2020. ברשימה ירשם שמו המלא של כל מועמד, שם המוסד בו עובד המועמד וכן רקע מקצועי מתומצת.

ההצבעה תתבצע באמצעות טופס הצבעה אלקטרוני בו יופיעו שמות המועמדים, כאשר כל בעל זכות בחירה יוכל לסמן לא יותר משמונה (8) ולא פחות משישה (6) מועמדים להנהלה. על גבי טופס נפרד יוכל בעל זכות ההצבעה לסמן שם אחד של מועמד/ת לתפקיד יו"ר האיגוד, ושם אחד של מועמד/ת לתפקיד המבקר/ת. 
פרטים מלאים על הליך ההצבעה ישלחו בהמשך.

תוצאות ההצבעה ימסרו לחברי ועדת הבחירות, ומלבדם איש לא יוכל לצפות בתוצאות. לאחר בדיקת תקינות ההליך והתוצאות תפרסם הועדה את תוצאות הבחירות בהקדם, ולא יאוחר מאשר באסיפה הכללית הקרובה.

חברי וחברות האיגוד, אנו מצפים להשתתפותכם הפעילה כמועמדים וכבוחרים, כדי להמשיך את תנופת הפעילות של האיגוד, לקידום מעמד הארכיונים והארכיונאים בישראל.

בברכה,
חברי ועדת הבחירות
מתן ברזילי, יו"ר
עופר נבו, חבר
מיכל הנקין, חברה