ארכיונים ומדעי הרוח הדיגיטליים - יום עיון, ספטמבר 2020

06/08/2020
לזכר ד"ר גיאורג הרליץ וגב' אסתר הרליץ

יום העיון התקיים ביום ד', כ' אלול תש"פ, 9 בספטמבר 2020, בין השעות 9:15 – 13:30
עקב משבר הקורונה  יום העיון נערך באופן מקוון בלבד, באמצעות תכנת 'זום',


בתכנית:
9:15 – 9:30 – ברכות - קישור לסרטון
מר דודו אמיתי, יו"ר האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע

9:30 – 11:00 - מושב ראשון – מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים - קישור לסרטון

יו"ר: רחל משרתי, הספרייה הלאומית וחברת הנהלת האיגוד

ארכיון המדינה – עם הפנים לעתיד קישור להרצאה
גב' רותי אברמוביץ, גנזת המדינה

לעבר חזון משותף: מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל  קישור להרצאה
פרופ' ליאת קוזמא, האוניברסיטה העברית והאקדמיה הצעירה הישראלית

מדעי הרוח הדיגיטליים - קטלוג ארכיון כמקרה בוחן קישור להרצאה
ד"ר יעל נצר, אוניברסיטת בן גוריון בנגב וגב' רוז פלדמן, העמותה למחקר גנאלוגי בישראל

ציון שמות הזוכים בפרס הרליץ, תש"פ (2020) - קישור לסרטון
גב' נוני ירון, ארכיון פתח-תקוה וחברת הנהלת האיגוד

11:00 - 11:45 - הפסקה

11:45 - 13:30 - מושב שני: מדעי הרוח הדיגיטליים וארכיונים

יו"ר: הדס אביבי, מנהלת ארכיון רחובות וחברת הנהלת האיגוד

דיגיטציה בין הארכיון לאקדמיה - קישור להרצאה

ד"ר סיני רוסינק, אוניברסיטת חיפה, וד"ר עינת רובינשטיין, האוניברסיטה העברית

דוגמאות לארכיונים דיגיטליים קהילתיים  קישור להרצאה
ד"ר שולי לינדר ירקוני, ארכיון חיפה

קיטלוג-המונים בארכיון הדיגיטלי של מכון עקבות קישור להרצאה
נעה כהן, מכון עקבות

לתת פנים לנופלים – מצילים לוחמים מאלמוניות קישור להרצאה

גב' דורית פרי, ארגון לתת פנים לנופלים


לפרטים נוספים אפשר לפנות בדוא"ל אל: publications.aia@gmail.comeducationcommittee.aia@gmail.com