קול קורא - פרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"א

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין בזאת הצעות והמלצות למועמדויות לפרס בחקר הארכיונאות על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"א.

הפרס יחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שיתקיים ברבעון האחרון של 2020.

בהתאם למורשתו של פרופ' אלסברג הפרס יחולק לשניים:
· לחוקר/ת שכתב/ה מחקר בתחומי הארכיונאות או בנושאים משיקים בתחום מדעי המידע העונים להגדרות המופיעות מטה ( אינם/ חייבים/ות להיות חברי האיגוד)
· לתלמיד/ה מצטיין/ת בלימודי ארכיונאות (חבר/ת איגוד)

המלצה לקבלת פרס לתלמיד/ה מצטיינים תוגש ע"י מרצים המלמדים את מקצועות הארכיונאות או תחום מדעי המידע.

העבודה הזוכה, בגרסה לפרסום, תופיע בפרסומי האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע. הזוכה זכאי לפרסם את עבודתו בכל במה אחרת.

פרטים נוספים על הגשת המועמדות בקבצים המצורפים לדף זה !

ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר, נוני ירון
ועדת הפרס