קול קורא הארכיון "יוצא מגדרו" - תשפ"א

תעודת הוקרה למיזם ארכיוני על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"א

זו השנה השלישית שאנו חוגגים ומקיימים את המיזם הארכיון "יוצא מגדרו".
אנחנו מבקשים להעלות על נס יוזמות מקומיות או ארציות של פרויקטים ארכיוניים, זאת מתוך החשיבות שהאיגוד רואה בארכיון יוזם ובשיתופי פעולה שלו עם גופים ואנשים שונים.

הפעם הדגש הוא על פעילות חינוכית עם תלמידי בתי ספר יסודי, חטיבה תיכון ומוסדות אקדמיים.
לאור השינויים הטכנולוגיים של השנים האחרונות ובמיוחד בתקופת "הקורונה" גם אנחנו, הארכיונאים והארכיונאיות, רצינו לחשוף את הארכיון לקהילה וברשתות החברתיות.

האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע מזמין ארכיונים לשלוח הצעות והמלצות למועמדויות לתעודת הוקרה למיזם ארכיוני על שם פרופ' פ"א אלסברג לשנת תשפ"א. תעודת ההוקרה תחולק במסגרת הכנס השנתי של האיגוד הישראלי לארכיונאות ולמידע שיתקיים בדצמבר 2020 באופן מקוון.

התעודה תינתן לארכיון שצוותו היה מעורב באופן פעיל במיזם של פעילות משותפת ומתמשכת בין הארכיון לבין אחד או כמה מהגופים הבאים:
• הקהילה המקומית
• מוסדות חינוך
• קבוצות אוכלוסייה ייעודיות (מבחינה גילאית, אתנית ועוד)
• הגוף האחראי
• אמצעי תקשורת

זכאים להגיש הצעות לפרס:
ארכיונים שקיימו מיזם החל משנת 2016 ושלא קיבלו תעודה במיזם זה בעבר.

הנחיות להגשת ההצעות:
יש להקליד את הבקשה בקובץ המצורף ולשלוח עד לתאריך 31.10.2020
במייל לוועדת הפרס haverot.aia@gmail.com
נוני ירון - ועדת חברות