ארכיון מהעולם - פינה חודשית בדף הפייסבוק של האיגוד

כותרת דף פייסבןק

דף הפייסבוק של האיגוד פועל (גם) לקידום הרחבת הדעת והידע הנוגעים לארכיונים בארץ ובעולם. 

במסגרת זו מתפרסמת פינה חודשית של מידע מרחיב ומעמיק יותר על ארכיון אחד בעולם. 

רשימת הארכיונים
ארכיונים בעולם העתיק - ארכיון אבלה - קישור לפוסט (אוקטובר 2020)
ארכיון העיר ונקובר - קישור לפוסט (נובמבר 2020)
ארכיון YIVO, המכון למחקר יהודי - קישור לפוסט - (דצמבר 2020)
ארכיון התפריטים בארמון עומיד בהואן - קישור לפוסט (פברואר 2021)