הנהלת האיגוד - מבנה הוועדות והתפקידים

יו"ר האיגוד: דודו אמיתי chairperson.aia@gmail.com
סגן למינהל: אילנה אלון minhaal.aia@gmail.com
סגן לתכנים ולהדרכה: לביא שי  hadracha.aia@gmail.com
הנהלה: נוני ירון, לביא שי, הדס אביבי, אורי בראל, אילנה אלון, אילנה בודובסקי, זיו רכלבסקי, ענת שמעוני, אינדה נובומינסקי, גלית שאול
גזברות: אילנה אלון gizbarut.aia@gmail.com
מזכירות האיגוד: אילנה אלון mazkirut.aia@gmail.com
מבקרת: יהודית שפיצר yehuditsh@outlook.co.il
ליווי משפטי: יעל כץ מסטבאום yael.mastbaum@gmail.com
רואה חשבון - משרד פריידקס, באחריות ועדת כספים ! ksafim.aia@gmail.com

ועדות:
ועדת כספים: יו"ר - אורי בראל, חברות: אילנה אלון, יעל אריאלי, תמר פיליפ

ועדת השתלמויות: יו"ר לביא שי, חברים: רחל ריינשטיין, שולי לינדר, זיו רכלבסקי, אילת הלל כהן-אורגד

ועדת חברות: יו"ר נוני ירון, חברה: ענת שמעוני

ועדת מחשוב וטכנולוגיה: יו"ר גליה דובידזון  חברות: ענת שמעוני, לריסה שניטקינד, יהודית שפיצר (משקיפה)

הוועדה לחוק הארכיונים: יו"ר זהר אלופי, חברות: אילנה אלון, נאוה איזין, אילנה בודובסקי, לריסה שניטקינד, מיכל הנקין, יהודית שפיצר (משקיפה) [ועדה לא קבועה]

ועדת ביקורת: יו"ר יהודית שפיצר, חברות: תמר עמירן, תלמה נשיא

ועדת פרסומים ורשתות חברתיות: יו"ר הדס אביבי, חברות: נוני ירון, גלית שאול

ועדת קשרים בינלאומיים: יו"ר רחל משרתי, חברים: מיכל הנקין, אינדה נובומינסקי, לביא שי, לריסה שניטקינד
לביא כנציג ב-SPA, לריסה כנציגה ב-SLMT.

ועדת המינוח: יו"ר זהר אלופי, חברות: נאווה איזין, גליה דובידזון, לריסה שניטקינד [ועדה לא קבועה] 

ועדת היבטים משפטיים בארכיונים: יו"ר לריסה שניטקינד, חברים: לביא שי, סיגל ארז אריה, סימון שליאכטר, עו"ד יעל כץ-מסטבאום - קישור לדף הוועדה

ועדה למתן ייעוץ מקצועי:  יו"ר אילנה בודובסקי (יו"ר), מיכל הנקין, רחל ריינשטיין, גליה דובידזון 


חטיבות/גופי בת
ארגון רשויות מקומיות: הדס אביבי, חברים: מיכל הנקין, זיו רכלבסקי, לריסה שניטקינד, רחל ריינשטיין

צוות ארכיונאות במרחב היישובי: ענת אופיר, מיכל הנקין, אורי בראל, זיו רכלבסקי, הדס אביבי, נוני ירון

תפקידים
מבנים וניהול סיכונים, בני הספל (ליווי והדרכה)
bhaspel@gmail.com

מסלולי לימוד אקדמיים, גליה דובידזון

קורס יסודות,:רחל ריינשטיין

קשר עם גמלאי האיגוד: אילנה בודובסקי

עורכת "ארכיון": לריסה שניטקינד

כנס טלדןמאשה זולוטרבסקי-בר

עורכת "מידע@ון": הדס אביבי

פרויקט חונכות: מיכל הנקין, אילנה בודובסקי
henkinm@gmail.com

ארכיון האיגוד: מיכל הנקין, נאוה איזין

עיזבון הרליץ: נאוה איזין, יעל כץ מסטבאום