תוכנית השתלמויות - 2021

שלום רב,
לפניכם שלד התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2021. 
התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

ימי עיון
02.02.2021 - הנגשת מורשת באמצעי התקשורת (בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל) יום עיון בזום בלבד
17.03.2021 - זיכרון, זיכרונות ומשמעותם בארכיון ובארכיונאות יום הרליץ 2021

סיור [אם המגפה תסתיים – בקיץ-סתיו]
סדנאות: שימור, גיוס משאבים לארכיונים
יום עיון 'משפטי' ביוני-יולי
"טלדן" במאי 2021
"מינרווה" נובמבר 2021
כנס שנתי בדצמבר 2021

השתלמויות 
מרץ-יוני 2021 - קורס "יסודות הארכיונאות" - קישור לפרטים המלאים
מאי-יוני 2021 - השתלמויות - ארכיונים ברשויות מקומיות  - קישור לפרטים המלאים
אפריל 2021 השתלמויות אזוריות - קישור לפרטים המלאים