סיפורם של ימים מיוחדים בלוח השנה - דף הפייסבוק של האיגוד

דף הפייסבוק של האיגוד פועל (גם) לקידום הרחבת הדעת והידע הנוגעים לארכיונים בארץ ובעולם.

במסגרת זו מתפרסמת פינה חודשית של מידע מרחיב ומעמיק יותר על אירועים וציון ימים מיוחדים בארץ ובעולם, והדרך בה הם באים לידי ביטוי בארכיונים. 

רשימת הימים:
17.10 יום הסרט הביתי, HOME MOVIE DAY! - קישור לפוסט

יום חמישי הראשון של חודש נובמבר - יום השימור הדיגיטאלי הבינלאומי - קישור לפוסט

8.11 - בתאריך זה בשנת 1948 התקיים מפקד האוכלוסין הגדול בארץ - קישור לפוסט

10.12 - יום זכויות האדם הבינלאומי - קישור לפוסט

24.01 - יום החינוך הבינלאומי - קישור לפוסט

12.2 - יום המשפחה - קישור לפוסט

13.2 - יום הרדיו הבינלאומי - קישור לפוסט

2.3 - יום החפצים הבינלאומי - קישור לפוסט

24.3 - יום הטלוויזיה החינוכית - קישור לפוסט