יום הרליץ 2021 - זיכרון, זיכרונות ומשמעותם בארכיון ובארכיונאות

16/02/2021
האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע מזמין ליום עיון:
זיכרון, זיכרונות ומשמעותם בארכיון ובארכיונאות
לזכר ד"ר גיאורג הרליץ וגב' אסתר הרליץ 
יום הרליץ 2021

יום העיון התקיים ביום ד', ד׳ בניסן ה׳תשפ״א, 17 במרץ 2021,
בזום בלבד!


בתכנית:
9:15 - 9:30 - התכנסות
ברכות: דודו אמיתי, יו"ר האיגוד

9:30- 11:00 - 
מושב ראשון: משמעותו וחשיבותו של הזיכרון
יו"ר: מיכל הנקין, מנהלת ארכיון העיר חיפה ויו"ר האיגוד (לשעבר)

1. הזיכרון שמחוץ לארכיון - ובתוכו 
פרופ' גדי אלגזי, אוניברסיטת תל-אביב
2. למיטב זכרוני - כיצד זיכרונות ילדות משפיעים על המבוגרים שאנחנו? - קישור להרצאה
שני יעקבי ברמן (M.A) יועצת ומדריכת הורים

11:00 -11:15- הפסקה

11:15 – 13:00 -  מושב שני: מיזמים של שימור ותיעוד זיכרונות
יו"ר גב' נוני ירון, ארכיון פתח תקווה וחברת הנהלת האיגוד

ברכות: שביט בן – אריה, מנהל אגף שימור תרבות ומורשת

1. התיעוד בעל פה מול תעתועי הזיכרון - קישור להרצאה
ד"ר מרגלית בז'רנו, האוניברסיטה העברית והאגודה הישראלית לתיעוד בעל פה
2. "שתלתם נגונים בי אמי ואבי": כיצד אוספים את הזיכרון המוסיקלי בארכיון הצליל בלאומי - קישור להרצאה
ד"ר גילה פלם, הספרייה הלאומית
3. TARASA - הזיכרונות של כולם על המפה - קישור לתקציר ההרצאה; קישור לצילום ההרצאה
ד"ר בועז לבטוב, המכללה האקדמית בית-ברל
4. אסיפה כללית וחלוקת פרסי יום הרליץ -קישור לצילום חלוקת הפרסים


13:00 – 13:45 - הפסקה

15:00-13:30 - מושב שלישי – עיבוד והנגשת הזיכרון
יו"ר ד"ר לביא שי, מנהל הספרייה וארכיונים וחבר הנהלת האיגוד

1. תחקירי סרטים בארכיון יד ושם – מזיכרון פרטי לזיכרון לאומי - קישור להרצאה
גב' אפרת קומיסר, ארכיון יד ושם
2. החוקר, הארכיון, האינטרנט והזיכרון - קישור להרצאה (הוקלטה לאחר יום העיון, בגלל הפרעה זדונית בזום)
ד"ר ענת קדרון, מכללת תל חי
3. זיכרונות - כחומר ביד היוצר - לצערנו ההרצאה לא התקיימה בגלל הפרעה זדונית לזום
גב' נילי גפנן, שחקנית וארכיונאית


מסמכים מצורפים

יום הרליץ-2021