יום הרליץ 2021 - זיכרון, זיכרונות ומשמעותם בארכיון ובארכיונאות

האיגוד הישראלי לארכיונאות ומידע מזמין ליום עיון:
זיכרון, זיכרונות ומשמעותם בארכיון ובארכיונאות
לזכר ד"ר גיאורג הרליץ וגב' אסתר הרליץ 
יום הרליץ 2021

יום העיון יתקיים ביום ד', ד׳ בניסן ה׳תשפ״א, 17 במרץ 2021,
בזום בלבד!


בכל בעיה טכנית ביום העיון אפשר לפנות ל:  050-5322424 ענת שמעוני ;050-6299281 אילנה אלון ; 052-8564842 הדס אביבי


בתכנית:
9:15 - 9:30 - התכנסות
ברכות: דודו אמיתי, יו"ר האיגוד

9:30- 11:00 - 
מושב ראשון: משמעותו וחשיבותו של הזיכרון
יו"ר: מיכל הנקין, מנהלת ארכיון העיר חיפה ויו"ר האיגוד (לשעבר)

1. הזיכרון שמחוץ לארכיון - ובתוכו
פרופ' גדי אלגזי, אוניברסיטת תל-אביב
2. למיטב זכרוני - כיצד זיכרונות ילדות משפיעים על המבוגרים שאנחנו?
שני יעקבי ברמן (M.A) יועצת ומדריכת הורים

11:00 -11:15- הפסקה

11:15 – 13:00 -  מושב שני: מיזמים של שימור ותיעוד זיכרונות
יו"ר גב' נוני ירון, ארכיון פתח תקווה וחברת הנהלת האיגוד

ברכות: שביט בן – אריה, מנהל אגף שימור תרבות ומורשת

1. התיעוד בעל פה מול תעתועי הזיכרון
ד"ר מרגלית בז'רנו, האוניברסיטה העברית והאגודה הישראלית לתיעוד בעל פה
2. "שתלתם נגונים בי אמי ואבי": כיצב אוספים את הזיכרון המוסיקלי בארכיון הצליל בלאומי
ד"ר גילה פלם, הספרייה הלאומית
3. TARASA - הזיכרונות של כולם על המפה - קישור לתקציר ההרצאה
ד"ר בועז לבטוב, המכללה האקדמית בית-ברל
4. אסיפה כללית וחלוקת פרסי יום הרליץ

13:00 – 13:45 - הפסקה

15:00-13:30 - מושב שלישי – עיבוד והנגשת הזיכרון
יו"ר ד"ר לבאי שי, מנהל הספרייה וארכיונים וחבר הנהלת האיגוד

1. תחקירי סרטים בארכיון יד ושם – מזיכרון פרטי לזיכרון לאומי
גב' אפרת קומיסר, ארכיון יד ושם
2. החוקר, הארכיון, האינטרנט והזיכרון
ד"ר ענת קדרון, מכללת תל חי
3. זיכרונות - כחומר ביד היוצר
גב' נילי גפנן, שחקנית וארכיונאית 

ההרשמה מסתיימת ב-14/3/2021

לפרטים נוספים אפשר לפנות בדוא"ל אל: Publications.aia@gmail.comeducationcommittee.aia@gmail.com

מסמכים מצורפים

יום הרליץ-2021