תוכנית השתלמויות - 2022

שלום רב,
לפניכם התוכנית לפעילויות המתוכננות במהלך שנת 2022.
התוכנית כוללת השתלמויות המאורגנות על ידי הוועדה להשתלמות מקצועית באיגוד, ואירועים בהם האיגוד נוטל חלק.

ימי עיון ופעילות:
20.02.2022 - יום הארכיון האזורי ה-2 (חבל אילות) בשיתוף האיגוד
30.05.2022 - תיעוד בקהילה, יום עיון משותף של האיגוד עם ארגון הארכיונים בקיבוצים ובמושבים

השתלמויות מקצועיות: